İhtiyaç

Kullanıcılara büyük dosya transferleri için kontrol edemediğimiz bulut paylaşımları yerine kullanabilecekleri bir ortam sunmak.

Çözüm

FileOrbis, gölge BT olarak kullanıcıların kullandıkları bulut paylaşım ortamlarına gerekliliği ortadan kaldıracaktır. Kurumlarda bu gibi ortamlara erişimleri kapatmadaki en büyük engel olan, kullanıcılara bu kadar rahat kullanılabilen bir ortam FileOrbis tarafından sağlanacaktır.

Faydaları

  • Bulut paylaşımdaki kolay kullanım tecrübesi tam kontrol altında on-prem çözüm tarafından yaşatılacaktır
  • Her türlü transfer güvenlik taramalarından geçecektir
  • Her işlem kayıt altına alınacaktır